گزارش تصويری
برگزیدگان سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

برگزیدگان سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1399/12/10

تقدیرشدگان سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

تقدیرشدگان سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1399/12/10

اختتامیه جشنواره

اختتامیه جشنواره
1399/12/07

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه
1399/11/30

تیزرها و کلیپ‌های جشنواره
Video

تیزرها و کلیپ‌های جشنواره
1399/11/29

بخش چاپ دستی

بخش چاپ دستی
1399/11/26

فضای نمایشگاهی بخش ستارگان

فضای نمایشگاهی بخش ستارگان
1399/11/21

فضای نمایشگاهی طوبای زرین

فضای نمایشگاهی طوبای زرین
1399/11/20

افتتاحیه سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

افتتاحیه سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1399/11/18

آماده سازی نمایشگاه

آماده سازی نمایشگاه
1399/11/16

نشست خبری

نشست خبری
1399/11/14

تحویل آثار هنرمندان

تحویل آثار هنرمندان
1399/11/05

جلسات انتخاب آثار

جلسات انتخاب آثار
1399/11/04